Kotisivu / Tietoa BEVIstä / Henkilötiedot ja tietosuoja / Tietosuojaseloste työnhakijat

Tietosuojaseloste työnhakijat

1. Johdanto

Hakiessasi työpaikkaa BEVI Finland OY AB-yrityksestä (”Yhtiö”) Yhtiö kerää sinusta tiettyjä henkilötietoja. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle, työnhakija, tietoa Yhtiön suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, ja myös turvallinen olo, sillä käsittely tapahtuu tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaseloste kuvaa myös oikeuksiasi meitä kohtaan ja sitä, kuinka saat oikeutesi voimaan.

2. Kuka on rekisterinpitäjä?

Yhtiö on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyssä, joka suoritetaan Yhtiön toimesta tai Yhtiön lukuun.

Yhtiön yhteystiedot ovat alla.

BEVI Finland Oy Ab, Y,tunnus: 1045666-9

Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo, Puhelin: +358 9 27091210

Jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka Yhtiö käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavamme,gdpr@bevi.com.

Jos olet hakenut työpaikkaa rekrytointiyrityksen kautta, myös rekrytointiyritys voi olla rekisterinpitäjä mahdollisessa rekrytointiyrityksen suorittamassa käsittelyssä, ennen kuin sinut esitellään hakijana Yhtiölle ja muutoin muissa tarkoituksissa, jotka eivät liity työn hakemiseesi Yhtiöstä.

3. Käsiteltävien henkilötietojen tyyppi

Yhtiö käsittelee sinusta seuraavia henkilötietoja.

(a) Nimi
(b) Puhelinnumero
(c) Sähköpostiosoite
(d) Osoite
(e) CV
(f) Mahdollisten kompetenssitestien/persoonallisuustestien tulokset
(g) Suosittelijoilta hankittavat tiedot
(h) Haastattelumerkinnät

4. Mihin Yhtiö käyttää tietojasi?

Yhtiö käyttää henkilötietojasi hakemuksesi arviointiin ja rekrytointiprosessin suorittamiseen. Käsittely suoritetaan oikeutetun edun perusteella, jolloin Yhtiön perusteltu intressi on rekrytointiprosessin suorittaminen. Siinä tapauksessa, että kysyttyjä tietoja ei tarjota, Yhtiö ei voi käsitellä hakemustasi.

Tulemme säilyttämään henkilötietojasi mahdollista tulevaa rekrytointitarvetta varten, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

5. Kenelle tulemme jakamaan tietojasi?

Vastaanottajat, joille Yhtiö voi siirtää henkilötietosi:Rekrytointiprosessia käsittelevä rekrytointiyritys. Näillä vastaanottajilla on oikeus käsitellä henkilötietojasi ainoastaan Yhtiön lukuun samalla kun ne suorittavat palvelua Yhtiölle. Huomaa kuitenkin, että Yhtiö ei vastaa tiedoista, jotka rekrytointiyritys on kerännyt itsenäisesti ja joita rekrytointiyritys käsittelee omaan lukuunsa. Yhtiö tekee kaikki kohtuulliset lakisääteiset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisella ja tarkalla suojaustasolla siirrettäessä tai jaettaessa tietoja valituille kolmansille osapuolille.

Yhtiö voi myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaiselle, jos olemme lain mukaan velvollisia tekemään niin. Jos Yhtiön toiminta myydään kokonaan tai osittain, Yhtiö voi siirtää henkilötietosi toiminnan mahdolliselle ostajalle.

6. Missä henkilötietojasi käsitellään?

Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan EU/ETA-alueella.

7. Kuinka pitkään tietojasi säilytetään?

Yhtiö säilyttää henkilötietoja hakijoista, joille ei ole tarjottu työpaikkaa, enintään kahden kuukauden ajan rekrytointiprosessin päätyttyä. Tietoja säilytetään tämä aika sen vuoksi, että Yhtiö pystyy vastaamaan rekrytointiprosessia koskeviin kysymyksiin ja perustelemaan sitä, miksi työpaikka annettiin toiselle hakijalle.

Jos olet antanut suostumuksesi sille, että säilytämme tietojasi tulevaa rekrytointitarvetta varten, säilytämme tietojasi suostumuksessa määritetyn ajan.

Yhtiö voi myös säilyttää henkilötietojasi rekrytointiprosessin päätyttyä, jos se on tarpeen soveltuvan lain mukaisen velvoitteen täyttämiseksi tai jotta Yhtiö voi perustella, esittää tai puolustaa oikeudellista vaadetta.

8. Oikeutesi

Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, jotka voit saattaa voimaan Yhtiöön nähden. Seuraavassa on kooste näistä oikeuksista. Jos haluat täydet tiedot oikeuksistasi, katso Tietosuoja-asetus, luvut 3–5.

(a) Käyttöoikeus/rekisteriote

Sinulla on oikeus tietää, kuinka Yhtiö käsittelee henkilötietojasi. Siinä tapauksessa sinulla on oikeus tietää mm. käsiteltävien henkilötietojen tyyppi, käsittelyn tarkoitus, henkilötietojen ulkopuoliset vastaanottajat ja henkilötietojen säilytysajan pituus.

(b) Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää kopio Yhtiölle luovuttamistasi henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneella luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus pyytää, että Yhtiö siirtää nämä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus tietojen siirtämiseen koskee henkilötietoja, jotka käsitellään automaattisesti ja jotka perustuvat suostumukseesi tai sopimukseen, jossa olet osallisena.

(c) Virheellisten tietojen oikaisu

Sinulla on oikeus pyytää Yhtiötä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot itsestäsi.

(d) Tiettyjen tietojen poisto

Sinulla on oikeus pyytää Yhtiötä poistamaan henkilötietojasi tietyillä edellytyksillä, esim. jos henkilötiedot eivät enää ole tarpeellisia siinä tarkoituksessa, mihin ne on kerätty.

(e) Oikeus vastustaa Yhtiön henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on tietyillä edellytyksillä oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

(f) Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää Yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tapauksissa. Jos esimerkiksi olet kiistänyt henkilötietojesi oikeellisuuden, voit pyytää käsittelyn rajoittamista sellaisen ajan puitteissa, että Yhtiö voi tarkistaa, ovatko henkilötiedot oikein.

(g) Valitus

Jos haluat valittaa Yhtiön suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos haluat pyytää rekisteriotetta, tietojen siirtoa, oikaisua, poistoa tai rajoitusta tai vastustaa tietojen käsittelyä, ota yhteyttä Yhtiöön sähköpostiosoitteessa gdpr@bevi.com.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos sellaisia muutoksia tehdään, asiasta tiedotetaan näillä yhtiön kotisivuilla.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ota ystävällisesti yhteyttä gdpr@bevi.com

Käytännön päivitys

Seloste päivitetty: 2019-06-24

BEVI Tietopankki

BEVI:n Tietopankki kerää tietoa erityisosaamisalueistamme, sähkökäyttöjärjestelmistä ja sähköntuotannosta.

Tutki

Yhteystiedot

BEVI Finland Oy Ab
Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo

Tel | +358 9 27091210
Mail | info@bevi.fi