Kotisivu / Tietoa BEVIstä / Henkilötiedot ja tietosuoja / Tietosuojaseloste toimittajien yhteyshenkilöt

Tietosuojaseloste toimittajien yhteyshenkilöt

1. Johdanto

BEVI Finland OY AB (”Yhtiö”) on tehnyt tai aikoo tehdä sopimuksen edustamasi yrityksen (”Toimittaja”) kanssa. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle, Toimittajan yhteyshenkilö, tietoa Yhtiön suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, ja myös turvallinen olo, sillä käsittely tapahtuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaseloste kuvaa myös oikeuksiasi meitä kohtaan ja sitä, kuinka voit käyttää oikeuksiasi.

2. Kuka on rekisterinpitäjä

Yhtiö on rekisterinpitäjä toimittajiemme yhteyshenkilöistä kerättävien henkilötietojen käsittelyssä.

Yhtiön yhteystiedot ovat alla.

BEVI Finland Oy Ab, Y-tunnus: 1045666-9

Hannuksenpelto 6,FI-02270 Espoo, Puhelin: ++358 9 27091210

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojavastaavamme, gdpr@bevi.com.

3. Henkilötiedot, tarkoitus, oikeusperuste ja säilytysaika

Yhtiö käsittelee sinusta seuraavia henkilötietoja.

(a) Nimi
(b) Ammattinimike
(c) Puhelinnumero
(d) Sähköpostiosoite

Näiden henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta Yhtiö pystyy noudattamaan Toimittajan kanssa tekemäänsä sopimusta. Jos näitä tietoja ei luovuteta, Toimittajan kanssa tehtyä sopimusta ei voida noudattaa. Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, jossa Yhtiön perusteltu intressi on pystyä käyttämään oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan Toimittajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Nimeäsi ja yhteystietojasi säilytetään yhteyshenkilörekisterissämme sen ajan, minkä Toimittajan kanssa tehty sopimussuhde jatkuu tai meillä on muilta osin tietojen tarve johonkin tarkoitukseen, joka liittyy sopimussuhteeseemme Toimittajan kanssa. Siinä tapauksessa, että työsuhteesi Toimittajan kanssa päättyy tai lakkaat muusta syystä olemasta Toimittajan yhteyshenkilö, poistamme tietosi yhteyshenkilörekisteristämme.

Tietojasi (esim. nimesi) voi tulla esiin sopimuksissa, kirjeenvaihdossa tai muussa Yhtiön ja Toimittajan väliseen suhteeseen liittyvässä dokumentaatiossa, joka Yhtiön on säilytettävä kaupallisesta, liiketoiminnallisesta tai juridisesta syystä. Tietojen säilytyksen peruste on oikeutettu etu, jossa Yhtiön perusteltu intressi on tallentaa tiedot ja dokumentaatio, joilla on kaupallista, liiketoiminnallista tai juridista merkitystä Yhtiön toiminnalle.

Yhtiö voi myös säilyttää henkilötietojasi pidemmän ajan, jos se on tarpeen soveltuvan lain mukaisen velvoitteen täyttämiseksi tai jotta Yhtiö voi perustella, esittää tai puolustaa oikeudellista vaadetta.

4. Kenelle tulemme jakamaan tietojasi?

Vastaanottajat, joille Yhtiö tulee siirtämään henkilötietojasi: muut toimittajat ja yhteistyökumppanit. Näillä vastaanottajilla on oikeus käsitellä henkilötietojasi ainoastaan Yhtiön lukuun samalla kun ne suorittavat palvelua Yhtiölle. Yhtiö tekee kaikki kohtuulliset lakisääteiset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisella ja riittävällä suojaustasolla siirrettäessä tai jaettaessa tietoja valituille kolmansille osapuolille.

Yhtiö voi myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, jos olemme lain mukaan velvollisia tekemään niin. Jos Yhtiön toiminta myydään kokonaan tai osittain, Yhtiö voi siirtää henkilötietosi toiminnan mahdolliselle ostajalle.

5. Missä henkilötietojasi käsitellään?

Henkilötietojasi tullaan pääasiassa käsittelemään EU/ETA-alueella, mutta niitä voidaan siirtää myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Yhtiö on suorittanut asianmukaiset suojaustoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi tekemällä henkilötietojen vastaanottajan kanssa sopimuksen, joka sisältää tietyt EU-komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet. Kopio näistä allekirjoitetuista vakiosopimuslausekkeista voidaan toimittaa pyynnöstä, kun pyyntö lähetetään osoitteeseen gdpr@bevi.com.

6. Oikeutesi

Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, jotka voit saattaa voimaan Yhtiöön nähden. Seuraavassa on kooste näistä oikeuksista. Jos haluat täydet tiedot oikeuksistasi, katso EU:n yleinen tietosuoja-asetus, luvut 3–5.

(a) Käyttöoikeus/rekisteriote

Sinulla on oikeus tietää, mikäli Yhtiö käsittelee henkilötietojasi. Jos Yritys käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tietää mm. mitä henkilötietoja Yritys käsittelee, käsittelyn tarkoitus, henkilötietojen ulkopuoliset vastaanottajat, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ja henkilötietojen säilytysajan pituus.

(b) Virheellisten tietojen oikaisu

Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot itsestä

(c) Tiettyjen tietojen poisto

Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä poistamaan henkilötietojasi tiettyjen edellytysten täyttyessä, esim. jos henkilötiedot eivät enää ole tarpeellisia siinä tarkoituksessa, mihin ne on kerätty.

(d) Oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

(e) Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tapauksissa. Jos esimerkiksi olet kiistänyt henkilötietojesi oikeellisuuden, voit pyytää käsittelyn rajoittamista sellaisen ajan puitteissa, että Yhtiö voi tarkistaa, ovatko henkilötiedot oikein.

(f) Valitus

Jos haluat valittaa Yhtiön suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos haluat pyytää rekisteriotetta, oikaisua, poistoa tai rajoitusta tai vastustaa tietojen käsittelyä, ota yhteyttä Yhtiöön sähköpostiosoitteessa gdpr@bevi.com.

7. Tietosuojaselosteen muutokset

Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos sellaisia muutoksia tehdään, asiasta tiedotetaan näillä yhtiön kotisivuilla.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ota ystävällisesti yhteyttä gdpr@bevi.com

Käytännön päivitys

Seloste päivitetty: 2019-06-24

BEVI Tietopankki

BEVI:n Tietopankki kerää tietoa erityisosaamisalueistamme, sähkökäyttöjärjestelmistä ja sähköntuotannosta.

Tutki

Yhteystiedot

BEVI Finland Oy Ab
Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo

Tel | +358 9 27091210
Mail | info@bevi.fi