Takuuehdot

BEVI antaa kaikille uusille tuotteille 12 kuukauden takuun alkaen käyttöönottopäivästä, mutta enintään 18 kuukautta toimituspäivästä. Korjatuille ja vaihdetuille tuotteille annamme 6 kuukauden takuun toimituspäivästä alkaen.

BEVI-guarantee-en.pngTakuumme kattaa sellaisten osien tai laitteistojen maksuttoman korjauksen tai vaihtamisen, jotka takuuajan sisällä tapahtuneen normaalin käytön seurauksena ovat muuttuneet käyttökelvottomiksi valmistus- tai materiaalivikojen vuoksi. Koko laitteisto on kuitenkin palautettava BEVI:lle ennen takuuajan umpeutumista toimituskulut maksettuina.

Takuun mukaisen korjauksen tai tuotteen vaihtamisen jälkeen BEVI palauttaa korjatun tai tilalle vaihdetun uuden tuotteen kunkin maan normaalien kuljetustapojen mukaisesti.

Takuumme ei kata tuotteita, joita on käytetty muihin tarkoituksiin, muissa olosuhteissa tai muilla tavoilla kuin nimellisillä arvoilla ja nimellisolosuhteilla.

Emme ota vastuuta välillisistä vahingoista, kuten tuotantokatkoksista, tuotannonmenetyksistä, henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta jne. Emme korvaa takuutuotteiden vaihtokustannuksia.

BEVI Finland Oy noudattaa Pohjoismaisia yleisiä toimitusehtoja (NL17).