Tuulivoima

Niin energiayhtiöt kuin tuuliturbiinien omistajat sekä valmistajatkin ottavat usein yhteyttä BEVI:in huoltoa, komponentteja ja konsultaatiota varten.

Muutamassa vuodessa tuulivoima on kasvanut vähäisestä energialähteestä merkittäväksi osuudeksi sähköntuotannosta maailman energiajärjestelmässä. Esimerkiksi Ruotsissa tuulivoiman osuus koko sähköntuotannosta on 10-11 prosenttia.

Tuulivoiman tuotanto on vaihtelevaa ja muuttuu päivittäin. Tuulivoima tuottaa eniten talvella ja vähiten kesällä. Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa tuuliturbiinien huoltoa.

Uusiutuvan energian tavoitteet

EU on asettanut yhteiset tavoitteet uusiutuvalle energialle: Vuoteen 2020 mennessä, 20 % EU:n energiankulutuksesta tulee tulla uusiutuvista lähteistä. Vuonna 2030 osuus tulee olemaan 32%. Lisäksi EU:n tulee saavuttaa 20 prosentin energiatehokkuustavoite vuoteen 2020 mennessä.

YK:n kestävän kehityksen globaalit tavoitteet toteavat, että vuoteen 2030 mennessä meidän tulee lisätä merkittävästi uusiutuvan energian osuutta energialähteissä ja kaksinkertaistaa maailmanlaajuiset energiatehokkuusparannukset. BEVI on osaava yhteistyökumppani matkalla kohti kestävämpää maailmaa.

Vindkaftverk

BEVI Tietopankki

BEVI:n Tietopankki kerää tietoa erityisosaamisalueistamme, sähkökäyttöjärjestelmistä ja sähköntuotannosta.

Tutki

Yhteystiedot

BEVI Finland Oy Ab
Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo

Tel | +358 9 27091210
Mail | info@bevi.fi