BEVI työskentelee kestävän kehityksen puolesta

Työskentely vastuullisuuden, etiikan ja laadun kaltaisten asioiden kanssa on olennainen osa strategista ja operatiivista toimintaamme.

Kuten kaikilla Addtechin yrityksillä, tavoitteenamme on ylläpitää kestävää liiketoimintaa. Jatkuvien parannusten avulla pyrimme vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin luotettavuudesta, toimitusvarmuudesta ja laadusta.

Skog-540x180.jpg

Pyrimme tarjoamaan ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita saastumisen estämiseksi muun muassa rajoittamalla kemikaalien käyttöä, säästämällä resursseja ja työskentelemällä liikenteen optimoinnin parissa. Tällä tavalla luomme kestävämmän kehityksen nykyisille ja tuleville sukupolville.

Konsernin ohjesäännöt perustanamme, meillä on myös kestävän kehityksen ajattelutapa työolojen, ympäristön ja etiikan suhteen. Tämä luo lisäarvoa asiakkaillemme, tavarantoimittajillemme, työntekijöillemme ja yhteiskunnalle, jossa toimimme. Työskentelemme myös liikekumppaniemme kanssa positiivisten muutosten saavuttamiseksi ja rohkaisemme heitä noudattamaan ohjesääntöämme.

Addtechin ohjesäännöt (linkki Addtechin verkkosivuille) 

Yritysvastuuraportti

Joka vuosi konsernin kestävän kehityksen työn tulokset julkaistaan. Raportoitavia aiheita ovat konsernin energiankäyttö, hiilijalanjälki, työntekijöiden vaihtuvuus ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus.

Addtechin yritysvastuuraportti (linkki Addtechin verkkosivuille) → 

ISO-sertifiointi

Ruotsin BEVI AB:llä on laatu- ja ympäristöjärjestelmä, joka on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaisesti. Järjestelmän on tarkastanut Intertek Certification AB ja se käsittää sähkökoneiden kehittämisen, valmistuksen, huollon ja myynnin oheislaitteineen.

icon-pdf.png ISO 9001/14001 sertifikaatti - BEVI AB 

Intertek Certification AB

Ruotsin BEVI AB on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaisesti​.