Sähkömoottoreiden huolto

Hyvin varustellussa huoltokorjaamossamme suoritamme kaikenlaisia käämintä- ja korjaustöitä sähkömoottoreihin 20 tonnin painoon asti

BEVI:n pitkä ja laaja kokemus luo pohjan pitkäaikaiselle yhteistyölle huoltoasiakkaidemme kanssa.

BEVI-elmotorservice-Lotta-400x270.jpg

Suurjännitemoottorit

Suurjännitemoottoreiden korjaaminen on vaativa tehtävä, johon tarvitaan kokemusta ja teknisiä laitteita. BEVI suorittaa suurjännitemoottoreiden täydellisiä tai osittaisia käämintöjä.

Suurjännitekäämien valmistus tapahtuu joko työpajassamme tai yhteistyössä erittäin pätevien kansainvälisten valmistajien kanssa. Suurjännitekoneiden diagnostiikka tehdään käämityksille käyttämällä esimerkiksi polarisaatioindeksiä, tan-delta- ja PD-mittauksia. Mekaaniseen diagnostiikkaan sisältyy muun muassa laakereiden kuntoanalyysi ja FFT-analyysi koneen värähtelyspektreistä eri suunnissa.

Vetomoottorit

Suoritamme työpajallamme myös vetomoottoreiden huoltoa, kunnostusta ja käämitystä.

Uudella diagnostiikalla ja ylläpitomenetelmillä voimme optimoida ennaltaehkäisevän huollon erityyppisille vetomoottoreille.

Maksimikoko ja -paino

BEVI:n hyvin varustellussa huoltokorjaamossa Blomstermålassa pystymme käsittelemään sähkökoneita 20 tonnin painoon asti.

Huoltokorjaamon oviaukon koko on myös huomioon otettava tekijä selvitettäessä mahdollisuuttamme vastaanottaa laitteesi huoltoa varten. Korjaamon oven sisämitat ovat:

  • Korkeus: 4993 mm
  • Leveys: 4236 mm