Sahat ja puunjalostus

Sahat ja metsäteollisuus asettavat suuria vaatimuksia käytettäville laitteille. Pitkän kokemuksemme myötä tiedämme, mitä teollisuuden eri sovelluksissa vaaditaan.

BEVI tarjoaa sekä olemassa olevien laitteiden huoltoa että uusien tuotteiden myyntiä sekä sahoille että laitteiden, kuten puukuivaimien ja sahojen, valmistajille.

Esimerkiksi epätasainen kuorma höylissä ja höyläkoneiden syöttölaitteissa vaatii lujatekoisia ratkaisuja sähkömoottoreille, vaihteille ja muille sähkökäytöille.

Puukuivaimissa suurimpana haasteena on erittäin korkea ympäristön lämpötila ja kosteus. Pitkän yhteistyön jälkeen Ruotsin Smålandin ja Norrlandin sahojen kanssa, olemme kehittäneet olosuhteisiin soveltuvan korkean hyötysuhteen kuivaamomoottorin. Moottori on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan näihin korkean ympäristön lämpötilan ja kosteusasteen sovelluksiin kohdistuviin ankariin vaatimuksiin sekä kestämään moottorin akseliin kohdistuvia suuria radiaalisia ja aksiaalisia voimia.

“Tämän kuuden vuoden jälkeen, minkä ajan BEVI on ollut toimittajamme, ja jolloin yli 500 puunkuivausmoottoria on asennettu, näemme kasvaneen käyttöasteen tuotantolaitoksissamme sekä huolto- ja varaosakustannustemme laskeneen.”
SCA Timber, Ruotsi