Sahat ja puunjalostus

Sahat ja metsäteollisuus asettavat suuria vaatimuksia käytettäville laitteille. Pitkän kokemuksemme myötä tiedämme, mitä teollisuuden eri sovelluksissa vaaditaan.

BEVI tarjoaa sekä olemassa olevien laitteiden huoltoa että uusien tuotteiden myyntiä sekä sahoille että laitteiden, kuten puukuivaimien ja sahojen, valmistajille.

Esimerkiksi epätasainen kuorma höylissä ja höyläkoneiden syöttölaitteissa vaatii lujatekoisia ratkaisuja sähkömoottoreille, vaihteille ja muille sähkökäytöille.

Puukuivaimissa suurimpana haasteena on erittäin korkea ympäristön lämpötila ja kosteus. Pitkän yhteistyön jälkeen Ruotsin Smålandin ja Norrlandin sahojen kanssa, olemme kehittäneet olosuhteisiin soveltuvan korkean hyötysuhteen kuivaamomoottorin. Moottori on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan näihin korkean ympäristön lämpötilan ja kosteusasteen sovelluksiin kohdistuviin ankariin vaatimuksiin sekä kestämään moottorin akseliin kohdistuvia suuria radiaalisia ja aksiaalisia voimia.


Citat-green.jpg”Olemme 15 vuoden ajan asentaneet BEVI kuivaamomoottoreita kuivausuuneihimme. Sen johdosta uunien käyttöaste tuotannossa on kasvanut ja samaan aikaan energian, huollon ja varaosien kustannuksia on saatu pienennettyä merkittävästi."
 
Magnus Öhman
Purchasing manager, SCA Timber, Ruotsi

 


Citat-green.jpg”Sahamme perustamisesta vuonna 1999 lähtien olemme tehneet yhteistyötä BEVIn kanssa kuivausuuniemme sähkömoottorien vaihdossa ja huollossa. BEVI tuntee tarpeemme, moottorit sekä kuivausuunit, mikä on johtanut lyhyempiin seisotusaikoihin ja siten antanut meille sekä rahan että energian säästöä.” 
Christer Boklund
Maintenance manager electricity, Södra Timber, Mönsterås, Ruotsi